Tag Archives: cổng đẹp

Mẫu cổng và tường rào đẹp

Những ngôi nhà có sân, dù to hay nhỏ đều có cổng và tường rào. Chúng vừa có chức năng bảo vệ ngôi nhà, vừa thể hiện được nét thẩm mỹ, kiến trúc của ngôi nhà. Cổng và tường rào được thể hiện có phần khác nhau tùy theo khu vực dân cư và vùng