Đầu tưới MP

Béc tưới MP 3000

MP 3000 là sản phẩm nổi bật trong nhóm đầu tưới rotator với đặc tính siêu bền, phun cực đều và có bán kính tưới tới 9,10 m. Góc tưới từ 900 – 3600 Sự lựa chọn tốt nhất cho cảnh quan khu thương mại và biệt thự. MP 3000 được sản suất theo dây

Béc tưới MP 2000

MP 2000 là sản phẩm nổi bật trong nhóm đầu tưới rotator với đặc tính siêu bền, phun cực đều và có bán kính tưới tới 6,4 m. Góc tưới từ 900 – 3600 Sự lựa chọn tốt nhất cho cảnh quan khu thương mại và biệt thự. MP 2000 được sản suất theo dây

Béc tưới MP 1000

MP 1000 là sản phẩm nổi bật trong nhóm đầu tưới rotator với đặc tính siêu bền, phun cực đều và có bán kính tưới tới 4,6 m. Góc tưới từ 900 – 3600 Sự lựa chọn tốt nhất cho cảnh quan khu thương mại và biệt thự. MP 1000 được sản suất theo dây